Prim Dr sci. med Aleksandra Gudović

 

Rodjena je 1972. godine u Beogradu.

Diplomirala je na Moskovskoj Medicinskoj Akademiji ˝I.M. Sečenov˝ Univerziteta u Moskvi, SSSR, 1994. godine.

Specijalista je ginekologije i akušerstva  od 2000. godine.

Magistarske studije iz oblasti Humana reprodukcija završila je odbranom magistarskog rada ˝Koncentracija hormona štitaste žlezde u krvi fetusa kod majki obolelih od hipo ili hipertireoze˝ 2008. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Doktorsku disertaciju ˝Efikasnost neinvazivnih metoda za procenu uticaja autoimunog oboljenja štitaste žlezde majke na fetus˝ odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine.

Zvanje primarijusa dobija 2016. godine.

Užu specijalizaciju iz endokrinologije završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 2018. godine odbranila je subspecijalistički rad  “Uticaj terapije insulinske rezistencije na menstrualni cikus žena obolelih od sindroma policističnih jajnika ”.

Od 2003. godine i dalje u stalnom radnom odnosu na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije (GAK Višegradska) na odeljenju ginekološke endokrinologije.

Do sada je objavila više naučnih radova štampanih u međunarodnim i domaćim časopisima.

Dobitnik je godišnje nagrade za najbolju doktorsku disertaciju u 2013 godini. Nagradu dodeljuje Privredna komora Beograda.

Podpredsednik i osnivač Srpske asocijacije za ginekološku i reproduktivnu endokrinologiju ( SAGRE).

Jedan od osnivača Srpske uroginekološke asocijacije (SUGA).

U naučnom odboru je udruženja za menopauzu i andropauzu. Član je Ginekološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Internacionalnog udruženja za ginekološku endokrinologiju (ESGE), Evropskog udruženja za ginekološku endoskopiju (ESGE), Evropskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE), Internacionalnog udruženja za  uroginekolgiju (IUGA) .

Sva prava zadržana. Ginekos Plus © 2017
Maintenance by Responsive